.CHEONGSAM DRESS.

..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改良式旗袍

 

我們的設計讓您改變對旗袍的傳統看法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時尚旗袍

 

東西方禮服元素讓中式旗袍更有品味。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中式古典

 

正統的經典設計依然是不敗選擇。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多款布料

 

我們提供您多款旗袍布料讓您設計選擇。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繽紛古典

 

現代的摩登設計讓您更加時尚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傳統新古典

 

設計感十足的新布料讓新嫁娘的新選擇。